Gouda bij kaarslicht

Gouda bij Kaarslicht, vrijdag 13 december 2019.

Gouda bij Kaarslicht is al ruim 60 jaar Gouda in kerstsferen. Het is een dag met veel hoogtepunten in muziek, theater, cultuur en entertainment. 

Vanaf het begin van de middag tot ver in de avond vermaken duizenden mensen zich in de historische binnenstad. Overal klinkt muziek, zijn er wandelingen uitgezet en is er straattheater en dans. Theatergroepen, artiesten, zangers en zangeressen nemen bezit van het centrum en ook de ‘levende’ kerststal is weer present. In de mooie kerken van Gouda worden gratis concerten gegeven, de Gouwenaars hebben hun stad prachtig versierd en de winkeliers en de horeca zetten hun beste beentje voor.Goud bij Kaarslicht - Birwa Tours - Kerst

Als het donker wordt, gaan de lichten niet aan, maar worden in het oude centrum alleen kaarsen aangestoken. Het hoogtepunt van de dag vindt van 19.00-20.00 uur plaats op de Markt bij het alleen door kaarsen verlichte, Middeleeuws stadhuis. De burgemeester leest het kerstverhaal, de lichtjes in de enorme kerstboom voor het stadhuis worden ontstoken en duizenden mensen zingen mee met de kerstliedjes.

Wanneer u met Birwa Tours mee gaat naar Gouda op 13 december, bent u erbij van 15.00 – 21.00 uur.

Deze dagtocht bieden wij u aan voor € 30,- per persoon.

Deze prijs is inclusief:
-vervoer
-administratiekosten

Opgave:
-Via het onderstaande formulier
-E-mail: info@birwa.nl
-Telefoon: 0511-424135

Uw naam*

Uw email*

Adres + huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon nummer*

Aantal personen*

Wensen / Opmerkingen